Mötesplats Åkers styckebruk

På Mötesplats Åker samlas föreningsliv, fritidsgård, kulturskola och privatpersoner i ortens Folkets hus!

Mötesplats Åker ligger i Åker Folkets Hus, ett hus som andas historia. Platsen har under många år varit en naturlig träffpunkt för orten. I husets rymliga lokaler möts föreningar, fritidsgård och många andra verksamheter för att skapa meningsfullhet och sammanhang.

Här kan du uppleva bland annat teaterföreställningar, konstutställningar och föreläsningar. Mötesplatsen ger också utrymme för organisationer, näringsliv och privatpersoner att genomföra egna arrangemang som konferenser, större möten eller mindre sammankomster.

Välkommen att boka ditt evenemang

Har du en idé om något du vill göra i mötesplatsens lokaler? Välkommen att kontakta vår samordnare Madelen Rojsdotter! Mejla till:
motesplats.aker@strangnas.se.

Ta del av aktiviteter i Mötesplats Åker

Du hittar evenemang som är öppna för alla i vår evenemangsguide.

Du kan också ta del av aktiviteter och nyheter på mötesplatsens facebooksida.

Hitta till Mötesplats Åker

Adressen till Mötesplatsen är Torget 1, 647 52 Åkers Styckebruk

Kommunen köpte Folkets hus 2017 med målet att skapa en levande mötesplats för alla i kommundelen. Det är Strängnäs kommun som driftar mötesplatsen och skapar förutsättningar för att föreningar och privatpersoner ska kunna fylla huset med aktivitet.

Det har varit flera medborgardialoger genom åren för att Strängnäs kommun tillsammans med invånarna ska utveckla mötesplatsen. Under 2021 hölls till exempel en medborgardialog för att utveckla parken utanför Folkets hus. Utifrån de synpunkter som kom in har parken mötesplatsens gröna rum tagit form.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024