Mötesplats Mariefred

Mötesplats Mariefred ligger i Biohuset på Nygatan och drivs av föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred.

Här finns möjlighet att delta i olika aktiviteter eller boka lokal för din förenings evenemang.

Uppleva och göra