Vandra

Det kuperade, sjörika och intressanta Åkers bergslag är rikt på fornlämningar och kulturminnen, inte minst från äldre gruvhantering. Genom området slingrar sig en av det vackraste delarna av Sörmlandsleden. På Fogdön sträcker sig Pilgrimleden som erbjuder vandring på mindre grusvägar och stigar.

Sörmlandsleden

Sörmlandsledens vackraste partier passerar genom Åkers Bergslag.

Sörmlandsleden

Leden är lättåtkomlig från flera ställen. Skärmskydd och eldstäder finns på strategiska platser. Du kan  läsa mer om de olika etapper på Sörmlandsledens hemsida.

Pilgrimsleden, Fogdön

Vandra på mindre grusvägar och stigar, över öppna fält och genom skog.

Eskils källa skylt

Finns en anslutande etapp St.Eskil som går från Strängnäs domkyrka till Eskils källa.
Pilgrimsledens hemsida
Karta Pilgrimsleden etapp 1
Karta Pilgrimsleden etapp 2
Karta Pilgrimsleden etapp 3
Karta St.Eskil etappen

Vandringsleder Åkers bergslag

Fyra olika vandringsleder som är mellan 4-9 km långa.

Marvikarna

Lilla fornborgsrundan
Start och mål vid Skottvångs gruva. 4 km.

Stora fornborgsrundan (Stenhuggarmon)
Start och mål vid Skottvångs gruva. 9 km.

Marviksleden

Start och mål vid Malsjön. 6 km.

Stånggångsleden
Start och mål vid Göksjön (vid fd. Hjulhuset) 5 km. OBS! Stånggångsleden vid Mossjön (sista tredjedelen av leden är väldigt vattenfylld just nu, Åkers hembygdsförening råder till att välja någon av de andra lederna, alternativt vandra Hjulhuset-Bredsjönäs tur och retur. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2020