För dig som har barn mellan 3-5 år

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Vid föräldraledighet eller om du blir arbetslös finns följande alternativ:

För dig som har barn mellan 3-5 år

Från och med första augusti det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.

  • Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider. Ingen debitering utgår (här ingår ingen vistelse under skolans alla lov).
  • Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela året.
    Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (här ingår vistelse under skolans alla lov).

Vistelsetiden ska läggas inom tidsramen klockan 8-14 måndag-torsdag eller enligt överenskommelse med rektor.

När du uppdaterar ditt barns vistelsetid kan avgiften påverkas. Läs mer på sidan Avgift och regler.

För att du inte ska bli debiterad för 15 timmar, måste du även ansöka om allmän förskola. 

Logga in med mobilt bank-ID. När du är inloggad klicka på ”Min sida” och sedan på ”mina placeringar.
Under ditt barns placering, klicka på Grund för placering och sedan på ändra grund för placering.
Ange rätt startdatum(från när ändringen ska börja gälla med de 15/20 timmarna)
Ange grund för placering.
Avgiftsfri allmän förskola för 15 timmar, föräldraledig/arbetssökande för 20 timmar och studerande/arbetande för 40 timmar och mer.

Om du har arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader och blir arbetslös eller föräldraledig, gäller följande:
Vid arbetslöshet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader. Vid föräldraledighet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid efter beräknad nedkomst i två månader, fyra månader vid flerbarnsfödsel. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 eller 20 timmar per vecka.

Deltidsarbetande
Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid anmälan om förskola för 3-5 åringar. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via barnomsorg@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Schema

Ändring av vistelsetiden görs via lärplattformen, senast två veckor före behovsdatum. Utifrån förskolans verksamhet godkänner personalen schemat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2022