Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Vid föräldraledighet finns det två alternativ:

  1. Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela kalenderåret. Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (för de timmar som överstiger 15) varje månad.
  2. Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider(ingen vistelse under skolans lov). Ingen debitering utgår.

Vistelsetiden ska läggas inom tidsramen klockan 8-14 måndag-torsdag eller enligt överenskommelse med rektor.

Arbetslösa eller föräldralediga

Från och med januari 2019 har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt att vara på förskolan 20 timmar per vecka. Avgift tas då ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka.

Reglerna innebär att vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga har rätt att låta barnet vara på förskolan 20 timmar per vecka.

Rätten till allmän förskola gäller alla barn mellan tre och fem år och börjar gälla den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Barnets vistelse på förskolan är då avgiftsfri 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år.

För de vårdnadshavare som nu har rätt att ha sitt barn mer än 15 timmar per vecka tas en avgift enligt maxtaxan ut för den del som överstiger 15 timmar per vecka.

Om du har arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader och blir arbetslös eller föräldraledig, gäller följande:
Vid arbetslöshet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader. Vid föräldraledighet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid efter beräknad nedkomst i två månader, fyra månader vid flerbarnsfödsel. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 eller 20 timmar per vecka.

Deltidsarbetande
Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid anmälan om förskola för 3-5 åringar. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via barnomsorg@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Schema

Ändring av vistelsetiden görs via lärplattformen Quiculum, senast två veckor före behovsdatum. Utifrån förskolans verksamhet godkänner personalen schemat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019