Avgift och regler

Strängnäs kommun använder sig av maxtaxan. Det innebär att de finns ett givet tak för hur hög avgiften får bli.

Maxtaxan höjs varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till de kommuner som använder maxtaxan. För 2024 är den högsta tillåtna avgiften 1 688 kronor för förskolan och 1 125 kronor för fritidshemmet.

Anmäl din inkomst

All beskattningsbar inkomst redovisar du via e-tjänsten. Har du privat barnomsorg måste du fråga hur de vill ha in sina uppgifter. Glöm inte att anmäla alla förändringar av inkomst (brutto per månad).

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det gemensamma hushållet upp till 56 250 kronor/månad.

‌Avgifter förskola - debiteras 12 månader per år

Tabell: Avgift förskola
Avgift


Dock högstBarn 1
(yngsta barnet)3 procent1 688 kronorBarn 22 procent1 125 kronorBarn 31 procent563kronorBarn 4Avgiftsfri

För dig som har barn mellan 3-5 år - Allmän förskola

För 3-5-åringar (från och med hösten det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola) sker en reducering av avgiften varje månad under året med 22,5 procent vid vistelse mer än 15 timmar per vecka. Vistelse högst 15 timmar per vecka är avgiftsfri.

För att du inte ska bli debiterad för 15 timmar, måste du även ansöka om allmän förskola. 

Avgifter fritidshem - debiteras 12 månader per år

Tabell: Avgift fritidshem

AvgiftDock högstBarn 12 procent1 125 kronorBarn 21 procent563 kronorBarn 31 procent563 kronorBarn 4Avgiftsfri

Avgifter lovomsorg - debiteras 3 tillfällen per period.

Tabell: Avgifter lovomsorg

AvgiftDock högstPeriod 1


1 augusti - 31 januari1 procent563 kronorPeriod 2


1 februari - 30 juni1 procent563 kronor


Betalning

Du kan välja faktura, autogiro eller e-faktura (anmäls direkt via din bank) som betalningsform.

Då du eller ni fått plats är du eller ni platsinnehavare som har betalningsskyldighet. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad och bor på skilda håll men båda har behov av plats då är var och en av er platsinnehavare och ansvarar för vistelsetid och avgift för sin plats. Dock överstiget inte den sammanlagda avgifterna för ett barn maxtaxan.

Om ni har en gemensam plats för ert barn och separerar måste ni underrätta handläggaren och fylla i en särskild blankett för att få skilda fakturor.

Om man byter förskola, debiteras tiden om perioden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag är ett kommunalt bidrag som är frivilligt för kommunerna att införa. Strängnäs kommun har inte infört vårdnadsbidrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 december 2023