För dig som redan har plats

Här kan du läsa om att ändra vistelsetid (schema), ansöka om byte, säga upp plats på förskola, få information om planeringsdagar och hur du sjukanmäler ditt barn.

Byte av förskola

För dig som redan har plats i förskolan och önskar byta gör du en ny ansökan enkelt via vår e-tjänst. Omplacering sker
främst till höstterminen. Undantag sker om man flyttar ett längre avstånd eller i mån av plats.
Om man byter förskola, debiteras tiden om perioden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar.

Registrera eller ändra vistelsetid (schema) på förskolan

För att förskolan ska kunna planera verksamheten behöver ni registrera nytt schema senast två veckor innan behovsdatumet.

För att du inte ska bli debiterad för 15 timmar, måste du även ansöka om allmän förskola.

Här finns en lathund , 2 MB. för hur du lägger in scheman och vistelsetider.

Då du arbetar eller studerar är det din arbetstid eller studietid samt restid som styr vistelsetiden. Vi tar också hänsyn till barnets eget behov och vi gör en individuell bedömning av vistelsetiden.

Ändra dina uppgifter

Här ändrar du dina inkomstuppgifter och kontaktuppgifter som avser telefonnummer och mejladress.

Ändring av postadress sker automatiskt via Skatteverket.

Vid föräldraledighet eller om du blir arbetslös finns följande alternativ:

För dig som har barn mellan 1-2 år

 • Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider. Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (här ingår ingen vistelse under skolans alla lov).
 • Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela året.
  Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (här ingår vistelse under skolans alla lov).

För dig som har barn mellan 3-5 år

Från och med första augusti det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.

 • Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider. Ingen debitering utgår (här ingår ingen vistelse under skolans alla lov).
 • Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela året.
  Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (här ingår vistelse under skolans alla lov).

Vistelsetiden ska läggas inom tidsramen klockan 8-14 måndag-torsdag eller enligt överenskommelse med rektor.

När du uppdaterar ditt barns vistelsetid kan avgiften påverkas. Läs mer på sidan Avgift och regler.

Om du har arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader och blir arbetslös eller föräldraledig, gäller följande:
Vid arbetslöshet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader. Vid föräldraledighet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid efter beräknad nedkomst i två månader, fyra månader vid flerbarnsfödsel. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 eller 20 timmar per vecka.

Deltidsarbetande
Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

Uppsägning

Då ditt barn inte längre har behov av sin plats, flyttar till annan kommun, byter till privat verksamhet eller börjar i annan verksamhet måste du säga upp platsen.

Uppsägningen av kommunal förskola sker via e-tjänsten och uppsägningstiden är två månader och under den tiden betalar du din avgift.

För de fristående förskolorna gäller att du skriftligen säger upp platsen och lämnar till din förskola.

Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma om:

 • Du har två obetalda månadsavgifter
 • Du har fått plats på felaktiga uppgifter
 • Platsen inte nyttjats på två månader (utan giltigt skäl)

Den ordinarie verksamheten stänger fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av personalen. Dessa dagar meddelar vi i god tid. Behöver du omsorg kan vi ordna det förutsatt att vi får reda på ditt behov senast två veckor innan.

Då ditt barn inte ska delta i verksamheten vill vi att du meddelar det i god tid. Inför skollov och semestertider frågar personalen om hur er ledighet ser ut. Detta gör vi för att planera verksamheten och personalens ledigheter. Under sommarsemestern kan den ordinarie verksamheten vara stängd under tre till fyra veckor. Vid andra ledighetsperioder kan den ordinarie verksamheten också vara stängd. Du får veta detta i god tid. Vid behov ordnar vi annan omsorg.

Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att du meddelar frånvaron. Vi vill också veta när barnet är friskt och tänker komma tillbaka till oss. Har du funderingar kring medicinering under barnets vistelse hos oss, kontakta ansvarig rektor på enheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2022