Frågor och svar om förskolan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Du ansöker om plats till förskolan via e-tjänst.

Du ansöker om Nattis på blankett.

Läs mer på sidan Ansök och bekräfta plats på förskola. 

Du kan ansökan om högst 2 förskolor. Önskar du har fler alternativ behöver du kontakta placeringsassistent. Vi strävar alltid efter att tillgodose ditt önskemål så långt det är möjligt.

Om det inte finns lediga platser på de förskolor du ansökt om plats på så kan du bli erbjuden plats på en annan förskola.

Vi tillämpar en handläggningstid på fyra månader för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in. Du kan bli erbjuden plats tidigare än vad du önskat om ditt barn uppfyller minimiåldern (12 månader) och det finns plats.

Varje månad går vi igenom vår kö och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur till:

  1. Barn som stängts av från verksamheten
  2. Barn i behov av särskilt stöd
  3. Omplacering med syskonförtur
  4. Syskonförtur
  5. Omplacering
  6. Allmän kö

Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning om två veckor. Under inskolningen får ditt barn lära känna sin nya förskola, sina nya pedagoger och sina nya vänner.

Under stängningsveckorna på sommaren (vecka 27-31) och julveckorna (vecka 52-1)sker normalt ingen inskolning.

Du ansöker om byte av förskola via vår e-tjänst. Läs mer på sidan För dig som redan har plats.

Strängnäs kommun tillämpar maxtaxa och beräknar avgiften på hushållets bruttoinkomster. Från 1 januari 2019 är maxtaxan per hushåll 47 490 kronor brutto per månad.

Avgifter och regler
Maxtaxa

Ja, du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, t ex under sommaren.

Du som har oregelbunden inkomst kan uppge genomsnittet som du tjänat brutto de tre senaste månaderna.

Om din arbetssituation eller sysselsättningsgrad förändras måste du inkomma med nya uppgifter. Det är viktigt att dina registrerade uppgifter är aktuella.

Om du har plats i förskola och blir arbetslös eller föräldraledig måste du gå ner på 15 eller 20 timmar. Mer om detta kan du läsa i styrdokumentet Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Rätten till lagstadgad allmän förskola börjar gälla den första augusti det år barnet fyller 3 år och innebär rätt till avgiftsfri förskola med maximalt 15 timmar i veckan eller minst 525 timmar per år (skollagen 8 kap. 4 §). 525 timmar motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov, studiedagar och dagar för kompetensutveckling.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2019