Skämby förskola

Lekplatsen på förskolans framsida

Skämby förskola är den minsta av förskolorna inom Åkers styckebruk. Förskolan är placerad med ett villaområde som granne åt ena hållet och naturen åt det andra. Utegården är mycket stor vilket ger barnen utrymme för en mångfald av aktiviteter.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

  • Stjärnan 1-3 år
  • Stjärnstrålen 1-3 år
  • Solstrålen 3-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

Småskaligheten uppskattas och "alla känner alla" bidrar till tryggare barn.
Personalen arbetar aktivt med de pedagogiska miljöerna, både inomhus och utomhus genom att bland annat arbeta med att skapa rum i rummen samt tema rum för olika aktiviteter såsom ateljé, matematik, språk, rollek med mera.

Mat och meny

På förskolan finns ett eget tillagningskök, barnen äter frukost lunch och mellanmål på avdelningarna.

Personal

På Skämby förskola arbetar förskollärare, barnskötare samt en kokerska.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019