Pedagogisk omsorg

Hus på en tomt

Med pedagogisk omsorg menas att ditt barn vistas i en mysig hemmiljö där barnet får vara med om alla de dagliga sysslorna som förekommer i ett hem. Vi går och handlar, krattar löv med mera. Vi serverar ditt barn god och varierad husmanskost och barnen är delaktiga i dukning etcetera.

Vi i pedagogisk omsorg har mindre barngrupper där vi ser till just ditt barns behov. Vi värnar om att skapa en trygg miljö för dig och ditt barn och vi vill att alla barn ska lära sig att känna omtanke och empati för varandra och sin omgivning.

Leken är viktig och en källa till utveckling. Det har vi tagit fasta på så leken ges ett stort utrymme i vår verksamhet, både inne och ute. Vi besöker skogen och parkerna i vår närmiljö och går ibland till biblioteket.

De dagar vi är lediga, sjuka eller har semester får ditt barn gå till den andra dagbarnvårdaren som barnet känner väl och träffar regelbundet.

I den Allmänna förskolan för 3-5 åringar kan ditt barn gå tisdag, onsdag och torsdag kl. 9-14 efter att du ansökt om detta. Resterande omsorgstid under veckan vistas barnet i vår lugna hemmiljö.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018