Stallarholmens förskola

Fasaden på Stallarholmens förskola

Stallarholmens förskola är uppdelad på tre förskolor. Lunden och Trädgårdens förskolor ligger i närheten av varandra och har de yngre barnen. Växthusets förskola har de äldre barnen. Samtliga förskolor ligger nära skolan med bibliotek, multiplan och idrottsplats till förfogande.

Avdelningar

Lundens avdelningar:

 • Smörblomman
 • Syrenen
 • Vildrosen
 • Backsippan

Trädgårdens avdelningar:

 • Solrosen
 • Ramslöken
 • Pionen
 • Tuplanen, pedagogisk omsorg

Växthusets avdelningar:

 • Daggkåpan
 • Lupinen
 • Ängsklockan
 • Skogsstjärnan

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska förhållningssätt

På Stallarholmens förskola arbetar vi med prioriterade utvecklingsmål:
Språk, Digitalisering, Normer och värden.

Teknik tillkommer under höstterminen 2021.

Förskolan har ett medforskande arbetssätt där vi vill utmana det entreprenöriella lärandet hos barnen.
Våra lärmiljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel där vi arbetar för en tydliggörande pedagogik där miljöerna signalerar verksamheten med bla. bild och stödtecken för en god kommunikation.
Leken ses som en viktig del för barnens utveckling, lärande och välbefinnande och får en stor plats i den dagliga verksamheten.

Genom observationer och reflektioner är barnen omedvetet delaktiga i att påverka sin egen vardag, aktiviteter och undervisning.
På förskolan strävar vi efter en människo- och kunskapssyn där vi ser det kompetenta barnet som medforskande och kunskapsbärare.

Stallarholmens förskola har i samarbete med Mälardalens högskola ett samlat handledarteam som tar emot studenter på deras verksamhetsförlagda utbildning. Vi tar även emot barnskötarpraktikanter.

Mat och meny

Lunden och Trädgårdens förskolor har egna tillagningskök, maten tillagas av ekologiska råvaror utifrån tillgång, Barnen på Växthuset serveras lunch i skolrestaurangen, Lilla Runan.

Personal

På Stallarholmens förskola arbetar förskollärare, barnskötare och förskole assistenter. Ledningsteamet består av 1:e förskollärare, specialpedagog, biträdande rektor samt rektor.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021