Stallarholmens förskola

Fasaden på Stallarholmens förskola

Stallarholmens förskola är uppdelad på tre förskolor. Lunden och Trädgårdens förskolor ligger i närheten av varandra och har de yngre barnen. Växthusets förskola har de äldre barnen. Samtliga förskolor ligger nära skolan med bibliotek, multiplan och idrottsplats till förfogande.

Avdelningar

Lundens avdelningar:

 • Smörblomman
 • Syrenen
 • Vildrosen
 • Backsippan

Trädgårdens avdelningar:

 • Solrosen
 • Ramslöken
 • Pionen
 • Tuplanen, pedagogisk omsorg

Växthusets avdelningar:

 • Daggkåpan
 • Lupinen
 • Ängsklockan
 • Skogsstjärnan

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska förhållningssätt

På Stallarholmens förskola arbetar vi med prioriterade utvecklingsmål:
Språk, Digitalisering, Normer och värden.

Teknik tillkommer under höstterminen 2021.

Förskolan har ett medforskande arbetssätt där vi vill utmana det entreprenöriella lärandet hos barnen.
Våra lärmiljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel där vi arbetar för en tydliggörande pedagogik där miljöerna signalerar verksamheten med bla. bild och stödtecken för en god kommunikation.
Leken ses som en viktig del för barnens utveckling, lärande och välbefinnande och får en stor plats i den dagliga verksamheten.

Genom observationer och reflektioner är barnen omedvetet delaktiga i att påverka sin egen vardag, aktiviteter och undervisning.
På förskolan strävar vi efter en människo- och kunskapssyn där vi ser det kompetenta barnet som medforskande och kunskapsbärare.

Stallarholmens förskola har i samarbete med Mälardalens högskola ett samlat handledarteam som tar emot studenter på deras verksamhetsförlagda utbildning. Vi tar även emot barnskötarpraktikanter.

Personal

På Stallarhomens förskola arbetar förskollärare, barnskötare, förskoleassistenter och specialpedagog.

Mat och meny

Förskolans avdelningar Lunden och Trädgården har egna tillagningskök.
Förskolans avdelning Växthuset äter i Stallarholmsskolans matsal.

Läs mer om måltiderna i kommunens förskolor på sidan Måltidsservice.

Veckans meny
Här kan du ta del av veckans
meny för Stallarholmens förskolan Lunden och Trädgården.

Här kan du ta del av veckans
meny för förskolan Växthuset som äter i Stallarholmsskolan.

Välkommen att kontakta oss för närmare information

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2023