Stallarholmens förskola

Fasaden på Stallarholmens förskola

Stallarholmens förskola är uppdelad på två hus, den äldre byggnaden heter Trädgården och den nya heter Lunden. Förskolan ligger centralt och i närheten av skolan.

Avdelningar

Förskolan har åtta avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år samt pedagogisk omsorg i huset.

  • Pionen 1-2 år
  • Syrenen 1-2 år
  • Lupinen 3 år
  • Daggkåpan 4-5 år
  • Vildrosen 1-3 år
  • Backsippan 1-3 år
  • Ängsklockan 3-5 år
  • Skogsstjärnan 3-5 år
  • Tulpanen - pedagogisk omsorg i lokalen 1-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

På Stallarholmens förskola arbetar pedagogerna utifrån tanken; Allas barn - allas förskola.
Inom förskolan har vi prioriterade utvecklingsmål exempelvis Grön flagg, digitalisering och språk.
Vi ingår även i ett forskningsprojekt, UndiF, med Malmö högskola där fokus ligger på vad som kännetecknar undervisning i förskola genom att prova olika inlärningsstilar.

Vårt arbetssätt är temainriktat där barnens inflytande sätts i fokus och där varje avdelning har ett tema och där alla delar av vår verksamhet knyts ihop. Förskolan har ett medforskande arbetssätt och vi vill utmana det entreprenöriella lärandet hos barnen. Våra miljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel.

Genom observationer och intervjuer är barnen med och påverkar sin egen vardag i aktiviteter och undervisning. På förskolan strävar vi efter en människo- och kunskapssyn där vi ser det kompetenta barnet som medforskande och kunskapsbärare.

Stallarholmens förskola har i samarbete med Mälardalens högskola ett samlat handledarteam som tar emot studenter på deras verksamhetsförlagda utbildning.

Mat och meny

Förskolan har ett eget tillagningskök där en kock serveras vällagad mat och så långt som möjligt väljs ekologiska råvaror. Barnen äter frukost, lunch och mellanmål på sina avdelningar.

Personal

På Stallarholmens förskola arbetar förskollärare, barnskötare, fritidspedagog, specialpedagog samt en kokerska.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2020