DigiCenter

Återverkets inomhus tavlor

Välkommen till vårt kreativa återvinningscenter för förskolor! Genom att ta tillvara outnyttjat rest- och spillmaterial som företag har tänkt slänga kan vi uppmuntra både barn och vuxna till ett mer miljömedvetet förhållningssätt.

Idén om ett återvinningscenter kommer från början från Reggio Emilia, en stad i norra Italien, där man har kreativa återvinningscenter som kallas ReMida. Namnet ReMida är en ordlek där Re står för staden Reggio Emilia och Mida för kung Midas, som i myten förvandlar allt han rör vid till guld.

För vår del kommer idén också ur ett behov av att utveckla förskolans miljöer och det material vi erbjuder, kopplat till förskolans läroplan och kommunens mål.

De leksaker som vanligtvis erbjuds signalerar ofta vad barnen ska använda dem till. Vi vill erbjuda barnen ett variationsrikt material där de själva kan prova att konstruera och experimentera utan förväntan på hur de ska göra eller föreställningar om rätt och fel - och utan att de måste följa en viss ordning.

Hylla med återvinningsmaterial inomhus
Bänkar med material och arbetsredskap

På DigiCenter jobbar vi för en hållbar framtid med entreprenöriellt lärande och digital teknik som viktiga redskap.

Strängnäs kommun har en miljöstrategi, med sju fokusområden. Ett av områdena är kretslopp, som handlar om hur vi ska bli bättre på att källsortera och återanvända saker i kommunen. Så DigiCenter ligger rätt i tiden!

DigiCenter tar emot material främst från företag, men även privatpersoner. Kontakta oss så stämmer vi av om det är material som är lämpligt för DigiCenter , och när vi kan hämta eller ta emot materialet.

Vi tar emot viss plast (ej PVC), metall, läder, tapetprover, glasburkar, trä, pipetter, lock, textilier, rör, papper, formar, kartong, kakel, frigolit, plexiglas, hjul, garn, trådrullar, korgar, tråg och annat spännande. Det är naturligtvis viktigt att materialet inte är miljöfarligt eller smutsigt.

Följ oss gärna på Facebook (se adress nedan) för att se hur vi i förskolan använder återvunnet material. Håll också utkik efter specifika förfrågningar om olika sorters material - kanske är vi ute efter just det som du och ditt företag behöver bli av med. Vi kommer gärna och hämtar!

Ta kontakt med oss via e-post: aterverket@strangnas.se . Då stämmer vi av om det är material som är lämpligt för Återverket, och när vi kan hämta eller ta emot materialet. Vi kommer gärna ut till er och hämtar.Du kan även kontakta oss via vår facebooksida: facebook.com/digicenter     

Vi riktar oss till företag som har stora mängder rest- och spillmaterial.

Vi tar emot plast, metall, läder, tapetprover, glasburkar, trä, pipetter, lock, textilier, rör, papper, formar, kartong, kakel, frigolit, plexiglas, hjul, garn, trådrullar, korgar, tråg med mera.

Det är naturligtvis viktigt att materialet inte är miljöfarligt eller smutsigt.

Följ oss gärna på Facebook för att se vad vi i förskolan skapar av allt återvunnet material. Håll också utkik efter specifika förfrågningar om olika sorters material - kanske är vi ute efter just det som du och ditt företag behöver bli av med. Vi kommer gärna och hämtar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Utbildning och barnomsorg