Digital teknik, IKT

I dag är digital teknik, IKT en naturlig del av våra liv, och det finns med som ett naturligt inslag i förskolans verksamhet. Förskolan erbjuder ett varierat utbud av material och aktiviteter.

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. De ska också få möjlighet att utveckla förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. I Strängnäs kommunala förskolor används digital teknik för att stimulera lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande. Det betyder att vi sätter pedagogiken och barns lek och lärande i centrum, inte tekniken. De digitala verktygen ska vara ett komplement och användas när de tillför något till verksamheten, de ska inte ersätta något annat.

Några digitala verktyg vi använder oss av är datorplattor, projektorer och Wi-Fi- mikroskop. Vi har en digital bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Det är en app som innehåller fler än 2000 böcker på svenska och på 58 andra språk.

På förskolorna finns även golv-robotar som man kan programmera. Programmering lär barn förstå att det behövs en instruktion från människan för att datorn eller roboten ska göra som vi vill, och på så sätt tränar barnen både sin kreativitet och problemlösningsförmåga. Med enkla övningar och leksaker kan barnen redan i förskolan få bekanta sig med programmering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021