Digital teknik, IKT

I dag är digital teknik, IKT en naturlig del av våra liv, och det finns med som ett naturligt inslag i förskolans verksamhet. Förskolan erbjuder ett varierat utbud av material och aktiviteter.

Digitalt och analogt - det ena utesluter inte det andra. Med fokus på kreativitet, språk och kommunikation är digital teknik ett verktyg som ger barnen fler möjligheter till uttryck och utforskande.

Processen är viktigare än produkten. Med det menas att det inte är tekniken som styr vad vi gör. Det ska pedagogiken och barnens intressen göra. Vi använder digital teknik för att uppmuntra till samarbete, kommunikation och barns kreativa uttryck. Några digitala verktyg vi använder oss av är datorplattor, projektorer och wi-fi mikroskop. Dessa erbjuder många möjligheter att jobba med film, bild och ljud.

Strängnäs kommunala förskolor använder lärplattformen Quiculum för att ge vårdnadshavare större inblick i verksamheten och kännedom om förskolans mål. Den används även av barnen för att reflektera kring sitt eget lärande.

Programmering lär barn förstå att det behövs ett kommando - en instruktion från människan för att datorn eller roboten ska göra som vi vill, och på så sätt tränar barnen både sin kreativitet och problemlösningsförmåga. Med enkla övningar och leksaker kan barnen redan i förskolan få bekanta sig med programmering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2020