Entreprenöriellt lärande

Barn som leker med mätmaterial

I Strängnäs kommuns förskolor får barnen möjlighet att utveckla sina entreprenöriella kompetenser och vi uppmuntrar till kreativitet och initiativförmåga.

Under flera år har vi med stöd av Mälardalens högskola utbildat personal i förskola kring entreprenöriellt lärande. Det handlar till stor del om att stärka barns entreprenöriella kompetenser såsom självständighet, kreativitet, initiativtagande, viljan att samarbeta, lätthet att kommunicera, beslutsamhet, konsekvens och rikedom på idéer.

Barnen ska få stort handlingsutrymme i sitt meningsskapande. För att det ska vara möjligt måste de mötas av aktiva, tålmodiga vuxna som tror på barnens förmåga och ger dem tid att kunna göra saker själva.

Entreprenörskap ska enligt regeringens nationella strategi löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Det handlar inte om att alla ska bli entreprenörer. Det är snarare ett förhållningssätt. Skolverket beskriver att entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Vi vill att barnen på våra förskolor ska känna sig delaktiga i verksamheten, och att de upplever att de kan påverka sina dagar med oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018