Undervisning i förskolan - Undif

Barnhänder som knådar lera

Forskningsprogram om undervisning

Under åren 2016-2019 deltar Strängnäs kommun tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram (FoU-program) om undervisning i förskolan, UndiF. Projektet genomförs i samverkan med det fristående institutet Ifous och Malmö universitet.

Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Skolverket menar att undervisningsbegreppet ska ges en vid tolkning i förskolan där omsorg, utveckling och lärande ingår och bildar en helhet i undervisningen.

Skolinspektionen har uppmärksammat att undervisningsbegreppet inte har definierats i förskolan. Där har funnits en farhåga att begreppet kan feltolkas och att förskolans arbetssätt där lek, lärande och omsorg utgör en helhet skall komma att förändras. Forskningsprogrammet tar avstamp i dessa frågor och syftar till att vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning relaterat till förskolans styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet syftar även till att ge stöd för vetenskapligt grundad undervisning och möjliggöra en kultur som stödjer förskollärarnas professionsutveckling.

Inom ramen för forskningsprogrammet deltar vi utvecklingsseminarier där alla cirka 240 deltagare samlas och utbyter erfarenheter över kommunerna. I programmet medverkar representanter från hela organisationen, från förskola till huvudmannanivå. Kommuner som deltar är Bjuv, Landskrona, Lidingö, Strängnäs, Svedala, Trelleborg, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm och Åstorp.

Genom vår medverkan i UndiF får vi chansen att vara delaktiga i erövrandet och vidareutveckling av begreppet undervisning. Vi vill bidra till bilden av förskolan. Våra förskollärare ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i nära samverkan med forskning.

Programmet avslutas med ett utvecklingsseminarium i Malmö april 2019.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018