Frågor och svar om fritidshem

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Du ansöker om plats till fritids via e-tjänst.

Läs mer på sidan Fritidshem.

Ansökan till fristående skolor görs direkt till den önskade skolan.

Nej, du kan endast söka till ett fritids.

Vi tillämpar en handläggningstid på 2 veckor för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in. Schema måste inkomma 2 veckor innan platsen startar.

Om någon av er är föräldraledig/arbetssökande är man inte berättigad till fritids. Platsen behöver sägas upp omedelbart.

Ja, om behovet finns innan och efter skoltid (när fritids har öppet) kan ni ansöka om fritidshem. Du behöver då komplettera din ansökan med ett studieintyg.

Om du är i behov av fritidsplats på nya skolan måste du ansöka på nytt, du behöver dock inte säga upp din gamla plats.

Vid byte från kommunal till fristående verksamhet vänligen kontakta den fristående verksamheten då blankett behöver undertecknas.

Strängnäs kommun tillämpar maxtaxa och beräknar avgiften på hushållets bruttoinkomster.

Ja, du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren.

Du som har oregelbunden inkomst kan uppge genomsnittet som du tjänat brutto de tre senaste månaderna.

Om din arbetssituation eller sysselsättningsgrad förändras måste du inkomma med nya uppgifter. Det är viktigt att dina registrerade uppgifter är aktuella.

Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje läsår, om ditt barn inte har bytt skola. Har ditt barn bytt skola behöver du aktivt skicka in en ny ansökan.

Har du redan en fritidsplats behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Du kan se om du har en fritidsplats i vår e-tjänst.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2021