Karinslundsskolans fritidshem

På Karinslundsskolan finns både morgon och eftermiddagsfritids

Vi har vårt fritidshem uppdelat i två grupper, årskurs F-2 respektive årskurs 3-6.

Under eftermiddagarna väljer barnen själva vad de ska göra utifrån de aktiviteter som erbjuds just den dagen.

Förutom vår stora skolgård använder sig fritidshemmet både av den angränsade skogen och idrottshallen, barnen har en fin miljö att utveckla sina sinnen i.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019