Mariefreds skolas fritidshem

Fritidshemmen på Mariefreds skola är uppdelade i olika hus.

Morgonfritids
Öppning klockan 06.00 i Greta-huset.
Klockan 07.00 går årskurs 1 till Valentin, årskurs 2 och 3 till Ivar och årskurs 4-6 till Wik.

Eftermiddagsfritids
Förskoleklasserna är i Greta-huset, årskurs 1 och 2A på Valentin och 2B och årskurs 3-6 på Ivar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg