Paulinska skolan

Paulinska skolan ligger centralt placerad mitt i Strängnäs.

Årskurs: 4-9
Antal elever: Cirka 560

Paulinska skolan – det självklara valet!

Skolan med tydlig struktur och fokus på det livslånga lärandet, där alla elever känner att de utvecklas och lyckas. Hos oss är alla en tillgång. Kunskap och mångfald är vår styrka

Du - Jag - Vi – Tillsammans

Skolan är en övningsskola för blivande lärare, vilket bidrar till att lärosäten har en naturlig kontaktyta med skolan.

Vårt synsätt är att alla, oavsett förutsättningar, ska beredas utmaningar som stimulerar lust att lära. Vi vill inte ”tappa sugar” bland våra elever, därför är förhållningssättet mellan elever och lärare något som står högt på skolans dagordning.

Paulinska skolan ingår i Skolverkets treåriga projekt - Samverkan för bästa skola.

Fritidshem

På Paulinska skolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Inför skolvalet

Du som ska välja skola till höstterminen kan ta del av en informationsfilm om vår skola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2022