Digital teknik - IKT

I skolan arbetar vi med digitala verktyg för att utveckla elevers lärande och förbereda dem för det digitala samhället.

Ipad

Regeringens digitaliseringsstrategi lyfter fram tre fokusområden

  • digital kompetens för alla i skolväsendet
  • likvärdig tillgång och användning
  • forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Inom grundskolan så betyder det att vi jobbar mest aktivt med de två första delarna. Vi arbetar för att alla elever och skolor ska ha likvärdig tillgång till digitala enheter, där vi har en plan för att vara helt utbyggda 2021, och vi arbetar aktivt med både elevers och personalens digitala kompetens.

Skolan använder en mängd olika verktyg, både för sin kompetensutveckling och i det vardagliga arbetet. Alltifrån självskattningsverktyg som LIKA för lärare till olika appar på i-pad och i datorn som utvecklar elevernas förmågor.

Utöver den allmänna digitala kompetensen så har det också kommit nya skrivningar i läroplanen kring programmering och förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället. Det gör att vi också fokuserar på kompetensutveckling kring detta i alla delar av skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023