Matematikutveckling

I Strängnäs kommun görs satsningar för att öka måluppfyllelsen i matematik.

räknar på tavlan

Mattebron

Är ett forum där matematiklärare, förstelärare i matematik och utvecklingsledare får en möjlighet att mötas två gånger per termin. Syftet med dessa möten är att lärare i gymnasieskolan och grundskolan ska kunna samarbeta runt en ökad måluppfyllelse i matematik.

I Matematiklyftet har lärare och förskollärare fått en möjlighet till kompetensutveckling i matematikdidaktik. Kollegialt lärande sker regelbundet där lärarna tillsammans får möjlighet att utveckla sin undervisning.
Läs mer om uppföljningsplanen nedan:

Kartläggning och stöd i bedömning av elevers matematikutveckling

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstödet i matematik i årskurs 1 samt kartläggningsstödet i förskoleklass. Strängnäs kommun använder även bedömningsstödet i årskurs 2 och 3 för att följa elevers utveckling och säkerställa en likvärdig undervisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019