Lexplore - ett verktyg för läsförståelse

Sedan hösten 2020 jobbar skolorna med Lexplore, ett digitalt test som kartlägger elevernas läsförmåga. Målet är att bättre kunna anpassa undervisningen till varje enskild elev.

Alla barn har rätt att få stöd och hjälp för att lära sig att läsa. Genom ett digitalt test, en screening där ögats aktivitet känns av och analyseras, undersöks barnets läsförmåga. Resultatet hjälper skolan att ge alla elever undervisning på rätt nivå för att stärka deras läsutveckling.

Så här görs testet

Testet görs med hjälp av en eye tracker som läser av elevens ögonrörelser under läsningen. Den digitala screeningen genomförs via verktyget Lexplore och tar cirka 5 minuter. Screeningen innebär att eleven, på en dataskärm, läser och svarar på ett par frågor kopplade till texten. Resultatet analyseras och sammanställs via artificiell intelligens, AI.

Tekniken bygger på ett forskningsprojekt i läsutveckling som påbörjades på 80-talet och som har vidareutvecklats vid Karolinska Institutet.

Resultatet

Resultatet och analysen av screeningen ger ett bra underlag till läraren. På individ- och klassnivå kan läraren se hur eleverna ligger till och anpassa undervisningen utifrån resultaten.

Då testas eleverna

Årskurs 2-9 screenas under höstterminen. Under vårterminen screenas även årskurs 1.

Mer information

Läs mer på lexplore.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2022