Lärplattform i grundskolan

I Strängnäs kommun är Quiculum den digitala kommunikationskanalen mellan skola och vårdnadshavare.

Här kan du som vårdnadshavare ta del av information som rör dina barns skolgång.

I lärplattformen kan du bland annat:

  • Anmäla ditt barns frånvaro
  • Se ditt barns schema
  • Ta del av elevdokumentation
  • Kommunicera med ditt barns lärare och mentorer

Logga in

Som vårdnadshavare loggar du in på Quiculum med BankID eller mobilt BankID. Lärplattformen finns även som app och kan laddas ner i App Store och Google Play.

Manualer

quiculum.se hittar du lathundar och filmer om hur du loggar in i plattformen, hur du gör en frånvaroanmälan, hur du anger vistelsetider och hur du ändrar dina inställningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019