Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Elever får möjlighet att upptäcka kultur i mötet med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.

Skapande skola-projekt ska ge elever i grundskolan och i anpassad grundskola möjlighet att fördjupa sig och utveckla sitt eget skapande inom olika konst- och kulturuttryck.

Statens kulturråd fördelar årligen bidrag till Skapande skola. Kulturaktörer kan ansöka med sitt projekt för Skapande skola till Strängnäs kommun. Ansökan om bidraget till Skapande skola hos Statens kulturråd görs av skolans huvudman. Skapande skola i Strängnäs kommun omfattar de grundskolor och den anpassade grundskolan som kommunen är huvudman för.

I Strängnäs kommun är Skapande skola-verksamheten ett samarbete mellan utbildningskontoret och kulturkontoret. Utbildningskontoret ansöker om Skapande skola-bidrag för samtliga kommunala skolor.

Du som är en professionella kulturaktör och vill samverka med Strängnäs kommun lämnar in en ansökan kring ditt Skapande skola-projekt för kommande läsår. Projektet måste uppfylla Kulturrådets krav.

Vi ser gärna att det finns koppling till grundskolan och den anpassade grundskolans läroplaner, till exempel kring demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, jämställdhet och delaktighet.

Ansökan är öppen under perioden 1 november till 31 december. Ansökan lämnas in via ett särskilt ansökningsformulär. Strängnäs kommun behandlar endast ansökningar som kommit in i tid via ansökningsformuläret.

Kommunens arbetsgrupp för Skapande skola går igenom ansökningarna. Arbetsgruppen består av rektorer från grundskolan och anpassad grundskola, enhetschef på kulturkontoret, kulturproducent samt utbildningskontorets utbildningssamordnare.

I början av februari ansöker Strängnäs kommun om bidraget hos Kulturrådet. I juni får du som har skickat in ansökan för ditt projekt besked om eventuellt samarbete med Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023