För dig som ska flytta in

Om du planerar att flytta till Strängnäs kommun och vill ha skolplacering för ditt barn i en av Strängnäs kommunala grundskolor behöver du göra en så kallad inflyttsansökan och välja önskad skola.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid skolbyte. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

  1. Den ena vårdnadshavaren gör inflyttsansökan via kommunens e-tjänst. Ingen e-legitimation krävs i detta första steg.
  2. Ansökan om skolplats går vidare för handläggning
  3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolplats till samtliga vårdnadshavare via de e-postadresser som angivits.
  4. Samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
  5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via e-post.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Utbildning och barnomsorg