För dig som ska flytta in

Om du planerar att flytta till Strängnäs kommun och vill ha skolplacering för ditt barn i en av Strängnäs kommunala grundskolor behöver du göra en så kallad inflyttsansökan och välja önskad skola.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid skolbyte. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

  1. Den ena vårdnadshavaren gör inflyttsansökan via kommunens e-tjänst. Ingen e-legitimation krävs i detta första steg.
  2. Ansökan om skolplats går vidare för handläggning
  3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolplats till samtliga vårdnadshavare via de e-postadresser som angivits.
  4. Samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
  5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via e-post.

När du har tackat ja till skolplacering och är i behov av fritids kan du ansöka om plats. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem.

När du har tackat ja till skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

I Strängnäs kommun har vi ett digitalt system för skolval och skolbyte. Det kräver att du har e-legitimation. Om ni är två vårdnadshavare måste båda vara delaktiga och ha e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank.

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Läs mer om antagningsreglerna. , 185 kB.

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2023