För dig som ska välja skola till hösten 2020

Det årliga kommunala skolvalet gäller för de barn och elever som ska välja till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Perioden för skolval till höstterminen 2020 är 27 januari-14 februari.

Under skolvalsperioden kommer det på den här sidan att finnas en länk till e-tjänsten för det årliga kommunala skolvalet.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid skolbyte. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Skolvalet steg för steg

Vanliga frågor och svar

Skolvalet var öppet för vårdnadshavare med barn som

  • fyller sex år under året och ska börja förskoleklass
  • fyller sju år under året och inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1
  • går i årskurs 3 eller årskurs 6 på en skola där nästa årskurs inte finns

Om ditt barn går i en skola som erbjuder samtliga skolår i grundskolan och du vill att ditt barn ska gå kvar i den skolan, behöver du inte göra något val. Ditt barn flyttas automatiskt upp till nästa årskurs.

Om ditt barn går i årskurs 3 eller årskurs 6 i en skola som erbjuder samtliga skolår i grundskolan och du vill byta skola ska du göra ett skolbyte.

I skolvalet ska vårdnadshavare som önskar välja kommunal skola för sitt barn göra sin ansökan via kommunens e-tjänst. Det kräver att du har e-legitimation. Om ni är två vårdnadshavare måste båda vara delaktiga och ha e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank.

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola. Har ert barn blivit antagen till en fristående skola är det friskolans ansvar att anmäla skolplaceringen till hemkommunen.

Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet utifrån skolplikten vid den närmaste kommunala skola som har plats.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av fritids kan du ansöka om plats. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn inte är redo för förskoleklass, kan du ansöka om att få ditt barns skolplikt uppskjuten till sju års ålder. Om detta är aktuellt för ditt barn kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se.

Om du som vårdnadshavare funderar på om ditt barn bör gå i grundsärskola finns följande tre möjligheter från 6 års ålder:

  • Vårdnadshavare önskar att deras barn går kvar ett extra år i förskola (uppskjuten skolplikt)
  • Vårdnadshavare önskar att deras barn börjar förskoleklass för att därefter ta ställning (tillsammans med rektor och elevhälsan) om grundsärskola är ett mer aktuellt alternativ
  • Vårdnadshavarna önskar att deras barn börjar årskurs 1 i grundsärskola redan från 6 års ålder

Ansökan till grundsärskola sker i särskild ordning. Om du har frågor kontakta skolval@strangnas.se

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Läs mer om antagningsreglerna.

I Sverige gäller skolplikten från sex års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019
Utbildning och barnomsorg