För dig som vill byta skola

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolbyte när ditt barn har en plats på en skola, men du av olika anledningar vill byta skola.

Samtliga vårdnadshavare behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid skolbyte. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

  1. Den ena vårdnadshavaren loggar in med sin e-legitimation och gör ansökan om skolbyte via kommunens e-tjänst.
  2. Ansökan om skolbyte går vidare för handläggning.
  3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till samtliga vårdnadshavare via de e-postadresser som angivits.
  4. Samtliga vårdnadshavare loggar in med e-legitimation i e-tjänsten och besvarar erbjudandet.
  5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via e-post.

OBS! det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare för att genomföra ett skolbyte. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in och klicka vidare till "Mina uppgifter".

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

Vårdnadshavare som önskar välja fristående skola vänder sig direkt till aktuell friskola. Har ert barn blivit antagen till en fristående skola är det friskolans ansvar att anmäla skolbytet till hemkommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Utbildning och barnomsorg