Skolvalet hösten 2022

Det årliga kommunala skolvalet gäller för de barn och elever som ska välja till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Det årliga skolvalet till kommunala skolor höstterminen 2022 pågår mellan 24 januari-11 februari.
Du kommer under denna perioden logga in i e-tjänsten för att ange ditt önskade val av skola. Mer information kommer skickas ut i januari till dig som vårdnadshavare med barn i det årliga skolvalet.

Vanliga frågor och svar

Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet utifrån skolplikten vid den närmaste kommunala skola som har plats.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av fritids kan du ansöka om plats. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem.

I Strängnäs kommun har vi ett digitalt system för skolval och skolbyte. Det kräver att du har e-legitimation. Om ni är två vårdnadshavare måste båda vara delaktiga och ha e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank.

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Läs mer om antagningsreglerna. , 56 kB.

I Sverige gäller skolplikten från sex års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2021