Skolvalet hösten 2023

Det årliga kommunala skolvalet gäller för de barn och elever som ska välja till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Skolval till höstterminen 2023

Perioden för skolval till höstterminen 2023 var 23 januari-12 februari. Just nu pågår handläggning av skolvalet. Så snart handläggning av samtliga ansökningar är klar, så skickas meddelande om skolplacering till vårdnadshavare

Läs mer om de enskilda skolorna på sidan Grundskolor. Här hittar du även informationsfilmer om varje skola

Vanliga frågor och svar

Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet utifrån skolplikten vid den närmaste kommunala skola som har plats.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av fritids kan du ansöka om plats. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem.

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Läs mer om antagningsreglerna. , 122 kB.

I Sverige gäller skolplikten från sex års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Du som har fått en bekräftad plats på en friskola får gärna meddela kommunen genom att logga in och välja det alternativet.

Vill du välja en kommunal skola gör du ett val enligt utskickad information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2023