Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och gymnasiearbete. Om du uppfyller kraven för examen får du ett examensbevis. Om inte, får du ett studiebevis.

Här kan du läsa mer om betygsskalan och hur du gör för att beställa betygskopior.

Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg, medan F är ett icke godkänt resultat. För betyg A, C eller E krävs att dina kunskaper i ämnet motsvarar vad som beskrivs i kunskapskraven.

Att sätta betyg är att bedöma dig utifrån kunskapskraven. Bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning, på grund av t.ex. frånvaro, sätts inget betyg. Då får du ett streck (-) i ditt betygsdokument.

Betygskopior

Har du studerat på Thomasgymnasiet men förlorat dina betyg, examensbevis, studiebevis eller ett slutbetyg, gör du så här:

Är betyget inte äldre än tre år, kontaktar du vår expedition för utskrift av en ny betygskopia.

Är betyget äldre än tre år, beställer du en ny betygskopia via Kommunarkivet.

För övriga betygskopior kontaktar du skolans expedition.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024