Informativt möte för vårdnadshavare: Ungdomars droganvändning i fokus

Thomasgymnasiet och Europaskolans gymnasium bjuder in till ett viktigt möte för att adressera den oroande ökningen av droganvändning bland ungdomar i vår kommun. Ta chansen att få insikt i den aktuella situationen, lära dig om det förebyggande arbetet och möt andra vårdnadshavare för att tillsammans hitta vägar att samarbeta och stötta våra ungdomar. Beroendecentrum Ung, polisen och skolorna kommer att delta och ge värdefull information och råd. Inget anmälningskrav, men antalet platser är begränsat. Se nedan för mer information.

📢 Välkommen till information för vårdnadshavare!

Thomasgymnasiet och Europaskolans gymnasium samarbetar för att bjuda in er till ett informativt möte. Vi är oroade över droganvändningen bland ungdomar i vår kommun och vill tillsammans arbeta för att adressera och förebygga detta problem.

På mötet kommer ni att få värdefull information om den aktuella situationen i vår kommun samt insikt i hur olika instanser, inklusive Beroendecentrum Ung, polisen och skolorna, aktivt arbetar för att hantera droganvändning och förebygga missbruk. Det kommer också finnas möjlighet att träffa andra vårdnadshavare och skapa kontakter för att tillsammans hitta strategier för att samarbeta kring och stötta våra ungdomar.

Mötets detaljer:

🗓️ Tid: Tisdag den 30/5, kl. 18.30 - 20.00

🏛️ Plats: Paulinska salen

Ingen anmälan behövs, men det finns ett begränsat antal platser, så se till att vara där i tid för att säkra din plats.

Om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta:

Daniel Moberg

Rektor, Thomasgymnasiet

E-post: daniel.moberg@strangnas.se

 

Vi ser fram emot att träffa er alla och gemensamt arbeta mot en trygg och drogfri miljö för våra ungdomar.

 

Med vänlig hälsning,

Thomasgymnasiet och Europaskolan Strängnäs

Polisen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2023