Ledighet och frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du har börjat på ett program är undervisningen obligatorisk.

Ledighet

Det är ditt ansvar som elev att på egen hand läsa in de delar av undervisningen som du går miste om vid ledighet. Normalt sätts ingen form av stöd in på grund av ledighet.

Vi avråder ledighet om du varit frånvarande mer än 10 procent. Skolans policy, vad gäller olika ledighetsorsaker, kan du läsa på blanketten för ledighetsansökan.

Frånvaro

Om du blir sjuk måste du anmäla det till skolan. Frånvaro anmäler du som är myndig eller din vårdnadshavare på webben.

Thomasgymnasiet använder Quiculum som plattform för närvaroregistrering.

Information - Ogiltig frånvaro

Ur vårt policy:

Närvaro - frånvaro - sjukanmälan

En regelbunden närvaro är en förutsättning för att du skall kunna bedriva studierna effektivt. Det finns ett samband mellan närvaro och betyg. Betyg sätts på visade kunskaper och färdigheter, vilket förutsätter att du som elev är närvarande på lektionerna. Om du varit frånvarande i så stor omfattning, att läraren bedömer att dina kunskaper och färdigheter inte är tillfredsställande eller att du inte deltagit i gruppuppgifter, laborationer, samtal med mera i tillräcklig omfattning kan följden bli att du inte får betyg i ämnet och inte kan flyttas till högre årskurs. Du riskerar även att få studiebidraget indraget av CSN.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024