Vaccin mot covid-19

Nu har vi chansen att tillsamman göra Thomasgymnasiet, Strängnäs och övriga samhället till en tryggare plats där vi alla kan bidra genom att vaccinera oss mot Covid-19.

Nu på tisdag den 28 september kommer elever på Thomasgymnasiet som ännu inte påbörjat sin egen vaccinering erbjudas möjlighet att vaccinera sig i samband med skoldagen.

Från kl. 14.00 kommer personal från Region Sörmland att finnas i Campushallen för att genomföra vaccinationerna. Det kommer att finnas personal från skolan på plats också för hjälp och stöd om det behövas.

Den 19 oktober kommer de som tar sin första dos den 28 september att erbjudas möjligheten att ta även den andra dosen i samband med skoldagen.

För att detta ska gå smidigt är det viktigt att elever under 18 har med sig en samtyckesblankett där föräldrarna har skrivit under att de samtycker till vaccinering. Alla som ska vaccineras behöver även giltig legitimation med sig. I länkarna nedan finns information från Region Sörmland och en samtyckesblankett för utskrift. Alla ungdomar har fått frågan i skolan om de behöver hjälp att skriva ut blanketten och den finns också att hämta på expeditionen.

Information från regionen om vaccinering i skolan

Samtyckesblankett

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2021