Strengnenses

Föreningen Strengnenses bildades redan år 1923, som en sammanslutning av före detta elever, lärare och annan personal vid Strängnäs högre allmänna läroverk samt andra personer med särskilt intresse för dessa skolor. Redan då insåg man att det behövdes ett bra nätverk där många yrken finns representerade.

Strengnenses har idag cirka 350 medlemmar, som årligen bidrar till gemensamma kostnader med en årsavgift på 200 kronor. Som medlem får du bland annat skriften "Vårhälsning", med artiklar om vad som händer i Strängnäs och då framför allt på Thomasgymnasiet.

Varje år har vi en vårfest i Strängnäs

Då har du som är medlem möjlighet att träffa dina gamla klasskamrater och fira våra jubileum. I programmet brukar en guidad tur i Strängnäs, årsmöte och middag med dans ingå. Vid middagen firas bland annat jubilerande studenter. Nästa vårmiddag är lördagen den 18 maj 2019.

Vi har även ett Gustav Adolfsfirande i november.

Nästa Strengnensesdag är den 4 november 2018 klockan 14.00.

Det är lätt att bli medlem!

Sätt in 200 kronor på plusgirokonto 1773-1. När du har betalat årsavgiften är du medlem.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Utbildning och barnomsorg