Aspen

Aspen ger dig särskilt stöd

Aspen är Thomasgymnasiets stödverksamhet för elever med funktionsvariationer.

På Aspen ger vi dig möjlighet att, utifrån dina egna villkor och behov, läsa något av Thomasgymnasiet nationella program. Det gör du under fyra istället för tre år. Vi har även introduktionsprogram där du kan läsa upp dina grundskolebetyg.

År 1 läser du bara på Aspen. Du läser några av de gymnasiegemensamma ämnena i liten grupp i ditt hemklassrum, där du också har din egen arbetsplats.

År 2 kan du börja studera på något av våra nationella program. Det kan vara ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Under dina studier kan du få stöd av handledare i klassrummet, samtidigt som du fortfarande har möjlighet till undervisning i liten grupp på Aspen. Din arbetsplats på Aspen har du givetvis kvar.

Så här arbetar vi på Aspen

På Aspen ger vi dig förutsättningarna och kompetensen att gå vidare till fortsatta studier eller till ett fungerande yrkesliv. Vårt mål är att du ska nå gymnasieskolans kunskapsmål.

För att du ska nå dessa mål erbjuder vi dig bland annat:

  • en lugn och trygg studiemiljö i små grupper och med hög lärartäthet
  • en egen arbetsplats i ett hemklassrum med tillgång till dator och pedagogiska verktyg och schemalagda skoldagar (gäller under ditt introduktionsår)
  • att utveckla din förmåga att ta ansvar, strukturera och planera dina studier.

Vi rustar dig så att du kan förverkliga dina drömmar om utbildning och arbete!

Kontakta elevhälsan eller studie- och yrkesvägledaren på din grundskola. De hjälper dig att söka eventuella tilläggsbelopp för särskilt stöd till gymnasiet/Aspen.

Carpe Diem

Vi har även Carpe Diem, som är vår öppna stödverksamhet. Dit är du alltid välkommen för stöd och hjälp i först och främst engelska och matematik. Men du kan även få stöd i de samhällsorienterade ämnena.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2019