Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Varje kommun ska ha koll på hur ungdomarna i ålder 16-20 år är sysselsatta. De som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar och ska erbjudas individuella åtgärder, med främsta syfte att återuppta och avsluta gymnasiestudier.

Ungdomar kan också erbjudas andra aktiviteter, exempelvis coachande samtal och/eller praktik.

I Strängnäs kommun är det utbildningskontoret som ansvarar för att hålla koll på ungdomarna och socialkontoret som ansvarar för att erbjuda ungdomarna aktiviteter. Skolor som vill meddela avhopp eller risk för avhopp gör det på avvikelseblanketten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2021