Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Varje kommun ska ha koll på hur ungdomarna i ålder 16-20 år är sysselsatta. De som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar och ska erbjudas individuella åtgärder, med främsta syfte att återuppta och avsluta gymnasiestudier.

Ungdomar kan också erbjudas andra aktiviteter, exempelvis coachande samtal och/eller gruppverksamhet.

I Strängnäs kommun är det utbildningskontoret som ansvarar för att hålla koll på ungdomarna. Skolor som vill meddela avhopp eller risk för avhopp gör det på avvikelseblanketten.

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan och skicka din fråga så besvarar vi dig så snart vi kan.

Jag önskar svar via:
Jag önskar svar via:


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022