Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Varför ska jag göra en prövning?

 • Om du har goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg i en viss kurs kan du få ett betyg genom en prövning
 • Om du inte är nöjd med ditt betyg i en kurs du läst, är det möjligt att höja dina betyg via en prövning

Prövning kan ske i de ämnen som tillhandahålls av Vuxenutbildningen i Strängnäs kommun.

Får jag göra en prövning?

Skollagen ställer följande krav för att få genomgå en prövning:

 • Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete.
 • Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.
 • Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.
 • Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.
 • Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda btygskriterier i kursplaner eller ämnesplaner.
 • Prövningen ska göras av en eller flera lärare.

Undervisning och läromedel

Undervisning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning.

Avgift

Avgift för prövningar är 500 kronor per kurs. Dock är prövningen avgiftsfri för elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har betyget F (alternativt IG) på den kurs prövningen gäller. Avgiften ska betalas innan prövningen påbörjas och kvitto ska medfölja ansökan. Inbetald avgift återbetalas inte.

Betalning görs på bg 621-6907 Strängnäs Kommun. Ange 31311 860000 47280 3851, ditt namn och Provavgift Vux.

Prövningsperiod

Vi har två prövningsperioder om året, vecka 44-46 på hösten och vecka 18-20 på våren. Du måste slutföra din prövning enligt lärarens planering inom dessa tre veckor. Du behöver alltså vara beredd på att komma till vuxenutbildningen för examination på dagtid vid flera tidpunkter under dessa veckor.

För att vi ska hinna administrera och förbereda din prövning behöver du ansöka om prövning minst tre veckor innan prövningsperiodens början. Senare ansökningar innebär att du får vänta till nästa period.

Kontakt

 • Komvux som anpassad utbildning

  E-postadress:

  vuxenutbildning@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 2B

  Postadress:

  Vuxenutbildningen
  Campus
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2023