Samhällsorientering

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Samhällsorienteringen bedrivs på individens eget modersmål eller om individen har ett annat språk den behärskar. Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat, och praktiskt vardagsliv

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.

Samhällsorienteringen innehåller följande:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

Efter avslutad samhällsorientering skall varje deltagare få ett intyg där omfattningen och innehållet framgår. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun.

Vem har rätt till samhällsorientering?

 • Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun
 • Du som är mellan 18 och 64 år 
 • Du har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen
 • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
 • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz

Det är arbetsförmedlingen som anmäler de som har en etableringsplan till kursen. Anhöriginvandrare som ej har en etableringsplan, men omfattas av rätten till samhällsorientering, ansvarar själv för sin anmälan men kan få stöd i sin kommun.


För mer information

Lag (2010:197) 5 § om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Förordning (2017:829) (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Läs mer på www.informationsverige.se

Kontakt

 • Lärvux, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

  E-postadress:

  vuxenutbildning@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 2B

  Postadress:

  Vuxenutbildningen
  Campus
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020