Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor som organiserar kursen. Kursen är minst 100 timmar lång.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen, eller du som är anhöriginvandrare, kan gå kursen i samhällsorientering. Du skall vara folkbokförd i Strängnäs kommun.

Det är arbetsförmedlingen som anmäler de som har en etableringsplan till kursen. Anhöriginvandrare som ej har en etableringsplan, men omfattas av rätten till samhällsorientering, ansvarar själv för sin anmälan men kan få stöd i sin kommun.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.
 • Den enskildes rättigheter och skyldigheter.
 • Hur samhället är organiserat, och praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringen innehåller följande:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

Efter avslutad samhällsorientering skall varje deltagare få ett intyg där omfattningen och innehållet framgår. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun.

För mer information

Läs mer på www.informationsverige.se

Kontakt

 • Komvux som anpassad utbildning

  E-postadress:

  vuxenutbildning@strangnas.se

  Besöksadress:

  Honnörsgatan 2B

  Postadress:

  Vuxenutbildningen
  Campus
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022