Stöd i dina studier

Vuxenutbildningen i Strängnäs kommun kan ge dig följande stöd:

  • Kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • Intyg till körkortsprov (gäller endast skolans elever) och högskoleprovet om förlängd tid
  • Träna studieteknik
  • Hjälp med struktur i studierna
  • Anpassade provsituationer, alternativa provsituationer
  • Skriva på dator under prov
  • Talsyntes och särskilda rättstavningsprogram i svenska och engelska
  • Extra handledning
  • Tillgång till inlästa läromedel

I Fronter, information till eleverna, kan du hitta mer hjälp i mappen "Stöd i dina studier".

Om du vill veta mer kan du höra av dig till Tina Hansson.

Välkommen!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018