Projekt resecentrum och dubbelspår

Den 10 december invigdes Strängnäs resecentrum. Nu fortsätter arbetet med dubbelspåret, färdigt sommaren 2018. Läs mer om projektetVårens kulturprogram

Teaterföreställningar, konserter, utställningar och föredrag. Läs hela programbladet.Ny skolstruktur för grundskolan

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun. Här hittar du all information om omorganisationen.

Röd färgplatta med texten Felanmälan

Följ oss i sociala medier

Kommunala bolag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >