Toppbild

Att köpa kommunal tomt för småhus

Tomtköregler 2018-05-25.docx 

I Strängnäs kommun är det mark- och exploateringsenheten som ansvarar för den kommunala tomtkön och försäljning av de kommunala småhustomterna. När tomter är klara för försäljning erbjuds de till personer i tomtkön.

Du har möjlighet att lämna en intresseanmälan på de tomter du är intresserad av. Principen är den att den som stått längst i kön får välja tomt först. Eventuella kvarvarande tomter säljs sedan via mäklare och dessa kan då köpas av dig som inte står i tomtkön. Köparen bör alltid kontakta mark- och exploateringsenheten för att få information om vad som gäller för en viss tomt.

 

Tomtkö

 

VI HAR HAFT PROBLEM MED VÅRT FAKTURERINGSSYSTEM OCH MÅNGA KUNDER HAR FÅTT DUBBLA TOMTKÖFAKTUROR ELLER ENDAST PÅMINNELSER PÅ FAKTUROR. OM DU ÄR DRABBAD SÅ HÖR AV DIG TILL:

pernilla.norberg@strangnas.se

 

Avgift

Avgiften för att stå i den kommunala tomtkön är 400 kronor per år.

 

Anmälan till tomtkön

Gör din anmälan digitalt: Anmälan till tomtkön

Eller via pappersblankett: Anmälningsblankett (pdf)

Skicka blanketten till: Strängnäs kommun, Mark- och exploatering, 645 80 Strängnäs.

 

Ändrade uppgifter

Det är ditt ansvar att se till att dina personuppgifter är uppdaterade i tomtkön. Om kommunen inte har ditt rätta namn och din rätta adress är risken stor att tomterbjudanden och annan information inte når fram.

 

Regler

Tomtköregler

 

Anslutningsavgifter och andra kostnader

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

 

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5 % av tomtpriset.
Lagfartsansökan: www.lantmateriet.se
Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

 

Bygglov

Kontakta bygglovsektionen på Samhällsbyggnadskontoret angående vilken typ av hus du får uppföra samt vilken placering som är tillåten.
Strängnäs kommun, telefon: 0152-291 00 (växeln) eller första lediga handläggare 0152-292 62.
Information om bygglov: strangnas.se/Bygglov-och-andra-lov/Bygglov/

 

Nybyggnadskartor

Kart- och mätenheten på Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller nybyggnadskartor.
Strängnäs kommun, telefon: 0152-291 00 (växeln).
Information om kartor: strangnas.se/kartor-matning/

 

Elnät, fjärrvärme, stadsnät

Sevab Strängnäs Energi
Telefon: 0152-460 50
www.sevab.com

Vattenfall
Telefon: 020-82 00 00
www.vattenfall.se

 

Kontakt

Kommunen har samarbete med mäklare som har uppdrag att sälja en del av våra tomter. Vid frågor om köp av småhustomter och tomtkön är du välkommen att kontakta Mark- och exploateringsenheten.

Uppdaterad 2018-06-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >