Toppbild

Pågående projekt

Läs mer om våra samhällsbyggnadsprojekt i kommunen. Både i kommunal och privat regi. Här finns bostadsprojekt och andra utvecklingsprojekt i delar av staden eller landsbygden.

Bostadsprojekt

Näringslivsmark

Infrastruktur

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >