Toppbild

Enskilt dricksvatten

Till dig med egen dricksvattentäkt

 

När testade du ditt dricksvatten senast?

Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

 

Provtagning av dricksvatten

Funderar du på att testa ditt vatten bör du i första hand ta ett bakteriologisk prov som talar om ifall vattnet är tjänligt som dricksvatten eller inte. Kompletteras provet med ett kemiskt prov analyseras även metallhalter (t.ex. järn), salter (t.ex. nitrat), hårdhet och surhetsgrad. Dessutom kan man ofta få förklaringen till ett eventuellt dåligt bakteriologiskt resultat.

Det finns flera företag som erbjuder analyser för att kontrollera dricksvattnet. En del företag erbjuder snabbmetoder för att kontrollera vattnet, dessa metoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter en parameter i taget. Anlita därför alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning.

När det är dags för provtagning beställer du själv emballage för provtagning via internet från det företag du önskar och får dem hemskickade tillsammans med instruktioner hur du ska gå tillväga. Vattenprovet ska vara taget samma dag och så sent som möjligt då provresultatet annars kan påverkas.

Vill du hellre beställa via telefon, har några frågor eller är osäker på vilka prover och flaskor du behöver, kan du även kontakta det företag du vill beställa från. Kontaktuppgifter hittar du på respektive företags hemsida.

Här nedan finns direktlänkar till några av de ackrediterade laboratorium som finns att kontakta samt till Swedacs lista där alla ackrediterade dricksvatten- laboratorium finns med.

Länkar

SYNLAB: Beställning av vattenprov för enskild brunn.

Eurofins:  Beställning av vattenprov för enskild brunn.

SWEDAC: Lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorium.

Uppdaterad 2018-05-29 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >