Toppbild

Teknik- och servicenämnd

Teknik- och servicenämnden ansvarar för nyanläggning, gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera. Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och fordonsförsörjning samt drift av kommunens fritids-, idrotts- och badanläggningar.

Teknik- och servicenämndens ansvar är reglerat i nämndens reglemente.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar 2018

Plats: Kommunhuset, Gustav Vasa
Tid: 16:00

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni

28 augusti
25 september
30 oktober
4 december

 

Ordföranden

Ordförande Sixten Skullman (M)
Telefon: 0738-671893
E-post: sixten.skullman@strangnas.se

1:e vice ordförande
Angela Andersson (S)
E-post: angela.andersson@strangnas.se

2:e vice ordförande
Yvonne Knuutinen (MP)
E-post: yvonne.knuutinen@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Se lista över politiker i teknik- och servicenämnden

 

Verksamhetsrapporter

I samband med teknik- och servicenämndens sammanträden varje månad informerar teknik- och servicekontorets olika verksamheter om vad som är aktuellt inom enheterna i en verksamhetsrapport. Välkommen att läsa om vad som händer inom fritidsenheten, måltidsservice, räddningstjänsten, stadsmiljö- och serviceenheten samt VA & Renhållning!

Verksamhetsrapporterna hittar du här:

Verksamhetsrapport TSN 2018-01-30.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-02-27.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-03-27.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-04-24.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-05-29.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-06-19.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-08-28.pdf

Verksamhetsrapport TSN 2018-09-25.pdf

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-09-21

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >