Toppbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Kom och lyssna
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Tid och plats för sammanträdena annonseras i Eskilstuna-Kuriren ungefär en vecka i förväg. 

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar

2018
29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

 

Webbsändning av kommunfullmäktige
Du kan även följa Kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.

 

Ordföranden

Ordförande
Leif Lindström (S)
Telefon: 070-34 35 708
E-postleif.lindstrom@strangnas.se

1:e vice ordförande
Donald Wedel (M)
E-post: donald.wedel@strangnas.se

2:e vice ordförande 
Margaretha Furustrand (L)
E-post: margaretha.furustrand@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige har 55 ledamöter och 33 ersättare.

Se lista över politiker i kommunfullmäktige

 

Mandatfördelning perioden 2014 - 2018 

Moderata samlingspartiet 17
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna 14
Liberalerna 2
Kristdemokraterna 2
Mariefredspartiet 1
Miljöpartiet de gröna 4
Centerpartiet 4
Sverigedemokraterna 6
Strängnäspartiet 2
Vänsterpartiet 3
Totalt: 55

 

 

Uppdaterad 2018-05-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >