Toppbild

Författningssamling

Här finns Strängnäs kommuns styrande dokument samlade. Samlingen består av kommunala föreskrifter enligt kommunallagen, arbetsordningar, reglementen, taxor och avgifter och övriga styrande dokument.

En kommunal föreskrift är en bestämmelse som är bindande och generellt tillämplig för såväl kommun som enskilda. Läs mer om kommunala föreskrifter i prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Information om trafikföreskrifter hittar ni på Transportstyrelsens webbplats.

Författningssamling

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >