Strängnäs kommun - Val 2018
Toppbild

Val 2018

Söndagen den 9 september 2018 är det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. I Strängäs kommun genomförs också en folkomröstning om skolstrukturen samma dag.


Olika sätt att rösta

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Dessutom finns särskilda regler för olika val. Val till riksdag, kommun och landsting hålls vart fjärde år.

Läs mer om Rösträtt i Sverige


Rösta på valdagen 9 september

På valdagen röstar du i den vallokal som tillhör ditt valdistrikt. Strängnäs kommun består av 20 valdistrikt. Du får information om vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska rösta i på ditt röstkort. Röstkortet skickas ut 16-22 augusti.

Läs mer om ditt röstkort

Läs mer om valdistrikt, vallokaler och vilka öppettider som gäller på valdagen 9 september.

Läs mer om vår valgeografi och titta på kartan så du hittar din valkrets och valdistrikt.


Förtidsrösta 22 augusti - 9 september

Om du vill rösta innan valdagen kan du förtidsrösta i en röstningslokal 22 augusti - 9 september. Det kan vara bra om du, till exempel, är bortrest under valdagen.

Läs mer om förtidsröstning och öppettider för de olika röstningslokalerna.


Förtidsröstning på vårdinrättningar/äldreboenden (institutionsröstning)

Personer som vistas på sjukhus eller äldreboenden kommer att få möjlighet att förtidsrösta vid vissa tillfällen, så kallad institutionsröstning. Förtidsröstning anordnas för den som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen.

Rösta med ett bud/ambulerande röstmottagare

Om du inte själv kan ta dig till din vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan du rösta med bud. Om du inte har någon anhörig eller bekant som kan hjälpa dig med budröstning, kan du vända dig till valnämndens kansli. Valnämnden har utsett röstmottagare som kan hjälpa till.

Läs mer om hur du kan rösta via bud, s k Ambulerande röstmottagare

 

Att rösta om du bor eller befinner dig utomlands vid valet

Om du vet att du kommer att resa utomlands vid tiden för valet, är det enklast att förtidsrösta, se ovan.

Om du stadigvarande bor eller befinner dig utomlands, kan du ändå rösta i svenskt val. För att du ska ha rätt att rösta som utlandssvensk, måste du vara svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någongång varit folkbokförd i Sverige.

Läs mer om vad som gäller för att rösta som utlandssvensk

 

Har du ångrat dig?

Om du har förtidsröstat och ångrar dig, kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Observera att det inte gäller folkomröstningen där ångerröstning inte är tillåtet.

Läs mer om hur ångerröstning fungerar

 

 

 

Val till Europarlamentet

Är 2019 är det val till Europaparlamentet. Då röstar medborgarna i den Europeriska unionen (EU) om vilka kandidater som ska representera dem i Europaparlamentet. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år, nästa gång 2019

Läs mer om val till riksdag, kommun och landsting, val till Europaparlamentet och extra val på Valmyndighetens webbplats.

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >