Toppbild

Ekonomiskt stöd

Om du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen kan du söka ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) för att få hjälp att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.  

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet samt kostnader som varierar individuellt. 
Om du vill söka ekonomiskt bistånd eller har frågor ringer du 0152-299 87,  lämna ett meddelande på telefonsvararen med namn, personnummer och telefonnummer. Om du ringer innan kl 15.00 blir du uppringd samma dag. Om du ringer efter 15.00 ringer vi dig nästkommande vardag.

Klicka här om du vill ladda ner en ansökan om ekonomiskt bistånd

Riksnorm

Riksnormen ska ge en skälig levnadsnivå som motsvarar minimistandard. Vid beslut om utbetalning av försörjningsstöd beror summan på familjens storlek, ålder på hemmavarande barn samt storleken på samtliga inkomster och utgifter. 

Vilka kostnader ingår i riksnorm?

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygien
 • barn-och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning, telefon och TV-licens 


Vad är individuella kostnader?

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • barnomsorg

Övrigt ekonomiskt bistånd

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.  

Rätten att överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Individ- och familjeomsorgen i Strängnäs kommun. Där ska du ange vad du tycker är fel och varför du är missnöjd. Din överklagan måste vara inlämnad till kommunen senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som gör en ny prövning

Uppdaterad 2017-04-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >