Toppbild

Gifta sig borgerligt

 

Planerar ni att gifta er? Här finns all information ni behöver.

 

Vad ska ni börja med?

1. Först behöver ni fylla i och lämna in en ansökan om hindersprövning. Blanketten heter 'Hindersprövning – Ansökan och försäkran (hindersprövning)' och finns hos Skatteverket.

2. När ni ingår i äktenskap ska ni göra anmälan om ändring av efternamn även om du/ni vill behålla nuvarande efternamn. Blanketten heter 'Makars namn, Anmälan' och finns hos Skatteverket.

3. Blanketterna skickar ni in till Skatteverket och efter några veckor får ni Intyg vigsel och Intyg hindersprövning hemskickade.

 

Vigsel i kommunhuset

Ni kan välja att viga er i Strängnäs kommunhus eller själva önska annan plats. Förrättning av vigsel erbjuds måndag till lördag och ej "röda" dagar.  Vigsel i kommunhuset sker i ett rum där det får plats max 10 personer. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

För att kommunen ska kunna vara er behjälpliga vid er vigsel behöver ni skicka in en ansökan eller kontakta oss direkt. Intyg vigsel och Intyg hindersprövning ska bifogas ansökan eller skickas in till Strängnäs Kommun, Kontaktcenter, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.

Observera att både brudpar och vittnen måste visa giltig legitimation vid vigselförrättningen.

Avgift

Strängnäs kommun tar ut en avgift på 500 kronor för kommuninvånare som vill gifta sig och 1000 kronor för par där ingen av personerna är folkbokförda i Strängnäs kommun.

Avgiften betalas in på bankgiro 621-6907. Ange att insättningen avser vigsel samt namn, personnummer och vigseldatum. Avgiften ska vara betald senast två veckor före vigseln.

 

Vittnen

Vid en borgerlig vigsel krävs det att två myndiga vittnen närvarar. Om det inte finns möjlighet till egna vittnen kan kommunen vara behjälplig, dock endast i Strängnäs kommunhus måndag- fredag klockan 8-16. Vittnen ska alltid visa giltig legitimation vid vigseltillfället.

 

 

 

Vigselförrättare

Det är Länsstyrelsen som utser vigselförrättare. De har aktuella förteckningar över vigselförrättare i Södermanlands län. Där hittar du också kontaktuppgifter till förrättarna.
Till Länsstyrelsens webbplats.

 

Vigselförrättare i Strängnäs kommun

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-14 av Kontaktcenter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >