Toppbild


Antal sökträffar: 58 st på "enskilt avlopp"

 • Enskilt avlopp

  Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Att...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Söka avloppstillstånd

  Här finns en del av den information som är viktig att känna till vid planering av enskild avloppsanordning. All information om enskilda...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hög skyddsnivå och fosforfällning

  Vilken reningsgrad din avloppsanordning förväntas klara beror på hur omgivningen påverkas eller riskerar att påverkas av utsläppet. Om det finns...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Värmepump

  Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att du anmäler i go...

  /sv/Bygga-bo--miljo/El-och-fjarrvarme/Varmepump/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Frågor och svar miljö- och hälsoskydd

  Vatten Vilka vattenprov bör jag ta? Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man ta...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Fragor-och-svar/
 • Hjälp med snöskottning för äldre

  Snöskottning för äldre   Strängnäs kommun erbjuder äldre över 70 år hjälp med snöskottning och sandning mot självkostnadsavgift. Tjänsten erbjuds...

  /sv/Trafik--infrastruktur/drift-och-underhall/hjalp-med-snoskottn...
 • Sotning

  Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskont...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/Sotning/
 • Dricksvattenanläggningar

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det regler och lagar kring brunnar och vattenverk.   Vilka dricksvattenanläggningar ska...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Dric...
 • Elevhälsa

  Barn- och elevhälsan Den centrala barn- och elevhälsan ska stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla...

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Elevhalsa/
 • Jobbrum

  JOBBRUM OCH JOBBCHANSEN  Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika...

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Starta eget - barnomsorg

  Ansökan om godkännande av fristående förskola eller bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun Du som vill starta fristående...

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Forskola/starta-eget-barnomsorg/
 • Hur går det till?

  Arbetet med att ta fram Centrumutvecklingsprogrammet och strategierna är en process som inleds med att identifiera människornas behov och visioner ...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Stadsutvecklingsprogrammet/...
 • Park och naturmark

  Park och naturmark Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta...

  /sv/Uppleva-gora/Parker-och-naturmark/
 • Parker och grönområden

  Park och naturmark Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta...

  /sv/Trafik--infrastruktur/torg-och-allmanna-platser/parker-och-gr...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uthallig-kommun/Kemika...
 • Nätverk & samarbeten

  Samarbete med andra kommuner och deltagande i regionala och nationella nätverk är en naturlig del av klimat- och miljöarbete. Här finns information...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Natverk/
 • Avlopp i kretslopp är ingen skitsak

  Strängnäs kommun vann nyligen Mälarens vattenpris för försöksprojektet våtkompost. Ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen ledde till...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/kommunens-arbete/Avlop...
 • Mål & statistik

  Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har eget ansvar för sitt miljöarbete och ska vidta åtgärder som leder mot beslutade miljömål....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uppfoljning-av-malen/
 • Smittskydd

  Samhällsbyggnadsnämnden för att begränsa så kallad objektburen smitta. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Smit...
 • Fettavskiljare i livsmedelslokal

  För att förhindra större utsläpp av fett i avloppsledningsnäten behöver de flesta livsmedelslokaler ha en fettavskiljare. I Strängnäs kommun är det...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Fett...
 • Starta livsmedelsföretag

  Här nedan hittar du blanketten för ansökan och anmälan. Samma blankett gäller för registrering och godkännande av ny verksamhet, vid ägarbyte samt...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Egen...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Kemikalier/Kemikalier-o...
 • Förhandsbesked

  Ett förhandsbesked är ett första besked för att du ska kunna fortsätta din planering och projektering av byggnationen (lokaliseringsprövning)....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Luftkvalitet

  Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I staden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Buller-och-luftkvalitet...
 • Vatten och avlopp

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På många håll i världen råder det vattenbrist. Tillgång till vatten är ingen...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljofarlig-verksamhet/
 • Anmälan

  Trots att du inte behöver söka bygglov för en åtgärd krävs det i vissa fall att du gör en anmälan till kommunen om du ska göra större förändringar...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Viktiga telefonnummer

  När det är bråttom - ring 112 När det inte är lika bråttom Gator och parker Felanmälan kommunens växel kl. 07.30-16.00, tfn 0152-291 00 Övrig tid S...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Viktiga-telefonnummer/
 • Oktober 25/10

  00. Kallelse KS 2017-10-25.pdf 00. Protokoll KS 2017-10-25.pdf 03. Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf 04...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • September

  00 Kallelse TSN 2017-09-26.pdf 05 Information om måltidsverksamheten.pdf 06 Delårsrapport 2, perioden januari-augusti 2017.pdf 07 Internkontroll,...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder-styrelser-r...
 • November

  00. Kallelse KS 2017-11-29.pdf 00. Protokoll KS 2017-11-29.pdf 05. Internkontroll uppföljning övriga nämnder.pdf 06. Information månadsrapport...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • December

  00. Kallelse KS 2017-12-13.pdf 00. Protokoll KS 2017-12-13.pdf 00. Protokoll KS 2017-12-13 direktjustering.pdf 02. Framtida avloppshantering.pdf 08...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • December

  00. Kallelse.pdf 00. KF protokoll 2017-12-18.pdf 01. Interpellation för besvarande, om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Stavlund

  Stavlund   Beskrivning Syftet med projektet är att utveckla boende med närhet till natur- och vattenområden samt till stadens centrala delar. Områd...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Pagaende-samhallsbyggnadsprojekt2/Bostadsproj...
 • Invånare nöjda med att bo och leva i Strängnäs kommun

  SCB Medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2017 visar att Strängnäs kommuns invånare upplever både styrkor och svagheter inom kommunens...

  /sv/Nyheter/2018/januari/invanare-nojda-med-att-bo-och-leva-i-str...
 • Januari

  00 Kallelse TSN 2018-01-30.pdf 02 Anmälningsärenden.pdf 05 Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Åkers styckebruk, återremitterat ärende.pdf 0...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder-styrelser-r...
 • Arkiv och ritningar

  Beställa ritningar från bygglov- och ritningsarkivet. Skicka gärna att dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i ...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Arkiv-och-ritningar/
 • Januari

  00. KS Protokoll 2018-01-31.pdf 00. Kallelse.pdf 06. Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4-1.pdf 07. Startbesked för genomförand...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Reningsmetoder

  Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. Utvecklingen går snabbt framåt och på senare tid har många nya typer av anläggningar kommit ut på...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Avloppsinventering

  Avloppsinventering I Strängnäs kommun finns det ungefär 4500 enskilda avloppsanläggningar. Miljöenheten genomför varje år tillsyn på enskilda avlop...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Projekt

  Kommunens miljöarbete bedrivs kontinuerligt i verksamheterna, men ibland också i projektform. Nedan finns information om de projekt som vi deltar i...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/projekt/
 • Februari

  00. Kallelse.pdf 00. KF protokoll 2018-02-26.pdf 00. KF protokoll 2018-02-26, Långsiktig ekonomisk planering.pdf 03. Nyinkomna motioner och...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Februari

  00. Kallelse.pdf 00. Protokoll KS 2018-02-28.pdf 00. Protokoll KS 2018-02-28, Tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling av bevakningstjänster....

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Djur

  Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009....

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Djur/
 • Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett...

  /sv/arbete_foretagande/Tillstand-regler-och-tillsyn/Miljofarlig-v...
 • Mars

  00. Protokoll KF 2018-03-26.pdf 00. Kallelse.pdf 02. Interpellation för besvarande, om skolgårdarnas yttre miljö.pdf 03. Interpellation för...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Slamtömning

  I en enskild avloppsanordning bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare eller en sluten tank. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • April

  00. Protokoll KS 2018-04-25.pdf 00. Kallelse.pdf 08. Eldsund 7-1, del av Stadscamping, Strängnäs, detaljplan, beslut om antagande.pdf 09....

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Nybyggnadskartor

  Nybyggnadskartan är en redovisning i form av en karta med beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Nybyggnadskartan är avsed...

  /sv/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/nybyggnadskartor/
 • Kontakta oss

  Just nu har vi hög arbetsbelastning på våra livsmedelsinspektörer. Därför kommer vi att från och med 17 maj införa telefontider under en begränsad...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljoenheten/
 • Maj

  00. Kallelse.pdf 01. Interpellation för besvarande, om det stora antalet avhoppade elever från gymnasiet.pdf 02. Interpellation för besvarande, om...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Enskilt dricksvatten

  Till dig med egen dricksvattentäkt   När testade du ditt dricksvatten senast? Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • 12. december 2015

  Sammanträdet innehöll två presidiebesök från samhällsbyggnadsnämnden och från teknik- och servicenämnden samt ett samtal med kommunchefen närvarand...

  /sv/Dolda-sidor/kommunpolitik---arkiv/Kommunrevisionen/Sammantrad...
 • Flytt av fordon

  Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av...

  /sv/Trafik--infrastruktur/Gator-och-trafik/Parkering/Flytt-av-for...
 • Jobbtorg Strängnäs

  Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Arbetet ske...

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >