Toppbild


Antal sökträffar: 57 st på "enskilt avlopp"

 • Enskilt avlopp

  Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Att...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Söka avloppstillstånd

  Här finns en del av den information som är viktig att känna till vid planering av enskild avloppsanordning. All information om enskilda...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hög skyddsnivå och fosforfällning

  Vilken reningsgrad din avloppsanordning förväntas klara beror på hur omgivningen påverkas eller riskerar att påverkas av utsläppet. Om det finns...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Värmepump

  Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att du anmäler i go...

  /sv/Bygga-bo--miljo/El-och-fjarrvarme/Varmepump/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Hitta vägar till jobb via Jobbrum

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Frågor och svar miljö- och hälsoskydd

  Vatten Vilka vattenprov bör jag ta? Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man ta...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Fragor-och-svar/
 • Hjälp med snöskottning för äldre

  Snöskottning för äldre   Strängnäs kommun erbjuder äldre över 70 år hjälp med snöskottning och sandning mot självkostnadsavgift. Tjänsten erbjuds...

  /sv/Trafik--infrastruktur/drift-och-underhall/hjalp-med-snoskottn...
 • Sotning

  Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskont...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Raddningstjansten/Sotning/
 • Dricksvattenanläggningar

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det regler och lagar kring brunnar och vattenverk.   Vilka dricksvattenanläggningar ska...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Dric...
 • Elevhälsa

  Barn- och elevhälsan Den centrala barn- och elevhälsan ska stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla...

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Elevhalsa/
 • Starta eget - barnomsorg

  Ansökan om godkännande av fristående förskola eller bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun Du som vill starta fristående...

  /sv/Utbildning--barnomsorg/Forskola/starta-eget-barnomsorg/
 • Jobbrum

  JOBBRUM OCH JOBBCHANSEN  Är du arbetssökande och vill få hjälp med jobbsökande? Jobbrum är till för alla som vill ha hjälp med att hitta olika...

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/jobbrum/
 • Park och naturmark

  Park och naturmark Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta...

  /sv/Uppleva-gora/Parker-och-naturmark/
 • Parker och grönområden

  Park och naturmark Parker är anlagda grönytor och håller en hög standard och måste skötas därefter. Här styr människan över naturen med välklippta...

  /sv/Trafik--infrastruktur/torg-och-allmanna-platser/parker-och-gr...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uthallig-kommun/Kemika...
 • Nätverk & samarbeten

  Samarbete med andra kommuner och deltagande i regionala och nationella nätverk är en naturlig del av klimat- och miljöarbete. Här finns information...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Natverk/
 • Avlopp i kretslopp är ingen skitsak

  Strängnäs kommun vann nyligen Mälarens vattenpris för försöksprojektet våtkompost. Ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen ledde till...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/kommunens-arbete/Avlop...
 • Mål & statistik

  Varje nämnd och bolagsstyrelse i kommunen har eget ansvar för sitt miljöarbete och ska vidta åtgärder som leder mot beslutade miljömål....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/Uppfoljning-av-malen/
 • Fettavskiljare i livsmedelslokal

  För att förhindra större utsläpp av fett i avloppsledningsnäten behöver de flesta livsmedelslokaler ha en fettavskiljare. I Strängnäs kommun är det...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Fett...
 • Kemikalier i hushållet

  Vi använder en stor mängd kemiska produkter, mer eller mindre nödvändiga för oss. De flesta innebär någon form av risk för miljön eller den egna oc...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Kemikalier/Kemikalier-o...
 • Vatten och avlopp

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På många håll i världen råder det vattenbrist. Tillgång till vatten är ingen...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Anmälan

  Trots att du inte behöver söka bygglov för en åtgärd krävs det i vissa fall att du gör en anmälan till kommunen om du ska göra större förändringar...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Viktiga telefonnummer

  När det är bråttom - ring 112 När det inte är lika bråttom Gator och parker Felanmälan kommunens växel kl. 07.30-16.00, tfn 0152-291 00 Övrig tid S...

  /sv/Omsorg--hjalp/Trygg-och-saker/Viktiga-telefonnummer/
 • Oktober 25/10

  00. Kallelse KS 2017-10-25.pdf 00. Protokoll KS 2017-10-25.pdf 03. Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf 04...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • September

  00 Kallelse TSN 2017-09-26.pdf 05 Information om måltidsverksamheten.pdf 06 Delårsrapport 2, perioden januari-augusti 2017.pdf 07 Internkontroll,...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder-styrelser-r...
 • November

  00. Kallelse KS 2017-11-29.pdf 00. Protokoll KS 2017-11-29.pdf 05. Internkontroll uppföljning övriga nämnder.pdf 06. Information månadsrapport...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • December

  00. Kallelse KS 2017-12-13.pdf 00. Protokoll KS 2017-12-13.pdf 00. Protokoll KS 2017-12-13 direktjustering.pdf 02. Framtida avloppshantering.pdf 08...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • December

  00. Kallelse.pdf 00. KF protokoll 2017-12-18.pdf 01. Interpellation för besvarande, om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Stavlund

  Stavlund   Beskrivning Syftet med projektet är att utveckla boende med närhet till natur- och vattenområden samt till stadens centrala delar. Områd...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Pagaende-samhallsbyggnadsprojekt2/Bostadsproj...
 • Invånare nöjda med att bo och leva i Strängnäs kommun

  SCB Medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2017 visar att Strängnäs kommuns invånare upplever både styrkor och svagheter inom kommunens...

  /sv/Nyheter/2018/januari/invanare-nojda-med-att-bo-och-leva-i-str...
 • Januari

  00 Kallelse TSN 2018-01-30.pdf 02 Anmälningsärenden.pdf 05 Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Åkers styckebruk, återremitterat ärende.pdf 0...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder-styrelser-r...
 • Arkiv och ritningar

  Beställa ritningar från bygglov- och ritningsarkivet. Skicka gärna att dina önskemål och uppgifter till byggenheten med e-post genom att fylla i ...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Arkiv-och-ritningar/
 • Januari

  00. KS Protokoll 2018-01-31.pdf 00. Kallelse.pdf 06. Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4-1.pdf 07. Startbesked för genomförand...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Reningsmetoder

  Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. Utvecklingen går snabbt framåt och på senare tid har många nya typer av anläggningar kommit ut på...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Projekt

  Kommunens miljöarbete bedrivs kontinuerligt i verksamheterna, men ibland också i projektform. Nedan finns information om de projekt som vi deltar i...

  /sv/Bygga-bo--miljo/Klimat-och-miljoarbete/projekt/
 • Februari

  00. Kallelse.pdf 00. KF protokoll 2018-02-26.pdf 00. KF protokoll 2018-02-26, Långsiktig ekonomisk planering.pdf 03. Nyinkomna motioner och...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Februari

  00. Kallelse.pdf 00. Protokoll KS 2018-02-28.pdf 00. Protokoll KS 2018-02-28, Tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling av bevakningstjänster....

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Djur

  Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009....

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Djur/
 • Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett...

  /sv/arbete_foretagande/Tillstand-regler-och-tillsyn/Miljofarlig-v...
 • Mars

  00. Protokoll KF 2018-03-26.pdf 00. Kallelse.pdf 02. Interpellation för besvarande, om skolgårdarnas yttre miljö.pdf 03. Interpellation för...

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunfullmaktige2/...
 • Slamtömning

  I en enskild avloppsanordning bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare eller en sluten tank. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • April

  00. Protokoll KS 2018-04-25.pdf 00. Kallelse.pdf 08. Eldsund 7-1, del av Stadscamping, Strängnäs, detaljplan, beslut om antagande.pdf 09....

  /sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunstyrelsen2/sa...
 • Nybyggnadskartor

  Nybyggnadskartan är en redovisning i form av en karta med beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Nybyggnadskartan är avsed...

  /sv/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/nybyggnadskartor/
 • Vad händer på kommunfullmäktige 28 maj?

  Den 28 maj är det dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Här kan du se vilka ärenden som kommer tas upp, samt tid och plats för mötet. Tid:...

  /sv/Nyheter/2018/maj/vad-hander-pa-kommunfullmaktige-28-maj/
 • Förhandsbesked

  Ett förhandsbesked är ett första besked för att du ska kunna fortsätta din planering och projektering av byggnationen (lokaliseringsprövning)....

  /sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov-och-andra-lov...
 • Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljofarlig-verksamhet/
 • Starta livsmedelsföretag

  Här nedan hittar du blanketten för ansökan och anmälan. Samma blankett gäller för registrering, vid ägarbyte samt vid förändring av befintlig...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Egen...
 • Luftkvalitet

  Få platser på jorden, om några, är helt fria från luftföroreningar. I staden är det i huvudsak buss- och bilavgaser som orsakar höga halter. Gator...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Buller-och-luftkvalitet...
 • Avloppsinventering

  Avloppsinventering I Strängnäs kommun finns det ungefär 4500 enskilda avloppsanläggningar. Miljöenheten genomför varje år tillsyn på enskilda avlop...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Smittskydd

  Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel livs...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Livsmedelskontroll/Smit...
 • Kontakta oss

  Telefontid till livsmedelsinspektörerna Just nu har vi hög arbetsbelastning på våra livsmedelsinspektörer. Därför har vi nu infört telefontider då...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Miljoenheten/
 • 12. december 2015

  Sammanträdet innehöll två presidiebesök från samhällsbyggnadsnämnden och från teknik- och servicenämnden samt ett samtal med kommunchefen närvarand...

  /sv/Dolda-sidor/kommunpolitik---arkiv/Kommunrevisionen/Sammantrad...
 • Flytt av fordon

  Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av...

  /sv/Trafik--infrastruktur/Gator-och-trafik/Parkering/Flytt-av-for...
 • Enskilt dricksvatten

  Till dig med egen dricksvattentäkt   När testade du ditt dricksvatten senast? Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för...

  /sv/Bygga-bo--miljo/miljo--och-halsoskydd/Dricksvatten-och-avlopp...
 • Jobbtorg Strängnäs

  Jobbtorg ska hjälpa invånarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Arbetet ske...

  /sv/arbete_foretagande/Arbetsmarknad/Jobbtorg-Strangnas/

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >