Toppbild

Kontakt Teknik- och servicekontoret

Teknik- och servicekontorets kontaktuppgifter och ansvarsområden

Lars Ekström, 0152-292 06 lars.ekstrom@strangnas.se
Kontorschef.


Anders Ekman, 0152-294 72 anders.ekman@strangnas.se
Stadsmiljö- och servicechef.


Manhal Muwaffak, 0152-293 19 manhal.muwaffak@strangnas.se
Enhetschef - Projekteringsenheten. Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar, broar.


Krister Pihl, 0152- 293 34 krister.pihl@strangnas.se
Projektör - Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar, gatubelysning.


Roland Åkesson, 0152-291 00 roland.akesson@strangnas.se
Projektör - Om- och nybyggnadsprojekt av gator och vägar.


Marie Ollman, 0152-291 00 marie.ollman@strangnas.se
Enhetschef Gata - Vinterväghållning, skötsel och renhållning av gator, underhåll av grusvägar, mindre lagningar och skador, skadegörelse i gatumiljön, tömning av dagvattenbrunnar.


Rose-Marie Byström, 0152-291 00 rose-marie.bystrom@strangnas.se
Enhetschef Park - Lekparker, utegym, sommarblommor, perenner, parker, naturmark, skogar, grönområden, papperskorgar, buskar och träd, flaggning, julgranar, parkbänkar.


Joakim Karlsson, 0152-293 77 joakim.karlsson3@strangnas.se
Handläggare - Trafikfrågor, om- och nybyggnadsprojekt, hamnar lastbåtar, enskilda vägar.


Göran Swensson, 0152-292 58 goran.swensson@strangnas.se 
Handläggare - Om- och nybyggnadsprojekt, asfaltbeläggningar, schakttillstånd, trafiksäkerhet och trafikfrågor.


Christina Alneberg, 0152-291 42 christina.alneberg@strangnas.se
Handläggare/Registrator - Markupplåtelser, torghandel, registrering/diarieföring.


Katharina Sjöberg, 0152-293 22 katharina.sjoberg@strangnas.se
Handläggare - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.


Kersti Hellström, 0152-291 37 kersti.hellstrom@strangnas.se
Nämndsekreterare/samordnare - Teknik- och servicenämnden, administration, båtplatser.


Linda-Mari Ericsson, 0152-290 93 linda-mari.ericsson@strangnas.se 
VA- och återvinningsstrateg - VA-frågor, renhållning, återvinning.


Anette Lilja, 0152-297 91 anette.lilja@strangnas.se
Turismansvarig.


Per-Erik Norelius, 0152-292 34 per-erik.norelius@strangnas.se
Lokalcontroller.


Karolina Zander, 0152-291 36 karolina.zander@strangnas.se
Utredare/projektledare. Tjänstledig under år 2018, vikarie är Josefine Eriksson, 0152-291 36 josefine.eriksson@strangnas.se


Stadsvärd, 0152-295 04
Stadsvärd, parkering, parkeringsövervakning, flytt av fordon.


Bo Nordebrink, 0152-296 75 bo.nordebrink@strangnas.se
Fritidschef.


Michael Andersson, 0152-292 68 michael.andersson@strangnas.se
Driftledare - Idrottsplatser och motionsspår.


Pia Bohman, 0152-296 86 pia.bohman@strangnas.se 
Driftledare - Sim- och idrottshallar, föreningsbidrag, lokalbokningar.


Susanne Källgren, 0152-293 08 susanne.kallgren@strangnas.se
Administratör - Lokalbokningar, lotteritillstånd.


Karin Lundell, 0152-293 90 karin.lundell@strangnas.se
Måltidschef.


Ulricha Boman, 0152-292 05 ulricha.boman@strangnas.se
Administratör - Måltidsservice.


Ewa Lundgren, 0152-291 19 ewa.lundgren@strangnas.se
Fordonsansvarig.


Ylva Andersson, 0152-291 20 ylva.andersson@strangnas.se
Fordonssamordnare.


Uppdaterad 2018-01-23 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >